Toimielimet

 Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava yhdeksän jäsenen ja yhdeksän varajäsenen käsittävä hallitus. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan, toimitussihteerin ja muut toimihenkilöt sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.

Hallitus 2017

Pekka Kettunen, Åbo Akademi (henkilökohtainen varajäsen Siv Sandberg)

Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Minna Joensuu)

Olli-Pekka Viinamäki, Vaasan yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Harri Raisio)

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Saanareetta Virikko)

Anni Jäntti, Tampereen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Paula Rossi)

Hanna Vakkala, Lapin yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Anu Hernesmaa)

Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen Sanna Tuurnas)

Suomen Kuntaliiton nimeämät jäsenet:

Kauko Aronen (henkilökohtainen varajäsen Marianne Pekola-Sjöblom)

Sini Sallinen (henkilökohtainen varajäsen Riitta Myllymäki)

 

Lisäksi yhdistyksellä on Kunnallistieteellisen Aikakauskirjan julkaisemisesta vastaavat päätoimittaja, toimitussihteeri ja toimitusneuvosto, jotka esitellään Aikakauskirjan sivuilla.

KTYn toimintakertomus 2014

KTYn toimintakertomus 2013