Aikakauskirja

Kunnallistieteellinen aikakauskirjakunnallistieteellinen-aikakauskirja

Kunnallistieteellinen aikakauskirja (KTA) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedelehti.

Aikakauskirjassa julkaistaan:

  1. sekä kunnallistieteellisiä että muiden tieteenalojen artikkeleita, jotka käsittelevät kuntayhteisöä ja joilla on merkitystä kunnallistieteen ja käytännön kunnalliselämän kannalta
  2. tutkimusselosteita ja puheenvuoroja
  3. tieteellisten julkaisujen arvosteluja.

Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenyytensä perusteella. Aikakauskirjaa voi tilata myös vuosikertana ja myös yksittäisinä numeroina. Aikakauskirjan vuosikerran hinta on 40 € ja irtonumeron hinta on 12 €.

Kunnallistieteellinen aikakauskirja sähköisessä muodossa

Kunnallistieteellinen aikakauskirja on saatavilla sähköisessä muodossa Elektra-palvelun kautta. Lehden sähköisessä julkaisemisessa noudatetaan kahden vuoden karenssia.  Saatavilla ovat myös artikkelit 30. vuosikerrasta lähtien.

Lisätietoja toimitussihteeriltä

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

KTAn tilaukset ja osoitteenmuutokset hoitaa yhdistyksen jäsensihteeri.

jäsensihteeri Päivi Palmu, Kunnallistieteen yhdistys PL 916 00101 HELSINKI,
puh. (09) 771 2465 Fax (09) 771 2229, email. paivi.palmu(at)kuntaliitto.fi

Toimitus

Aikakauskirjan päätoimittaja:
Petri Virtanen, Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO,
puh. 050 318 7068, email. petri.virtanen(at)uta.fi

Aikakauskirjan toimitussihteeri:
Sanna Tuurnas, Johtamiskorkeakoulu, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO,
puh. 040 190 1334, email. sanna.tuurnas(at)uta.fi

Ohjeita kirjoittajille

Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa julkaistaan kuntien toimintaa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, tutkimustiedotteita ja mielipiteitä, kirjallisuusarvosteluja sekä ajankohtaisia tiedotuksia. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen pituus on noin 8.000 sanaa ja muiden kirjoitusten noin 4.000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa, mieluiten rtf-muotoon tallennettuna. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina. Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract). Tekstit varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite). Kunnallistieteellinen aikakauskirja ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita. Käsikirjoitukset lähetetään toimitussihteerille sähköpostin liitetiedostona. Toimitukselle toimitettuja kirjoituksia tai levykkeitä ei palauteta.

Kunnallistieteellinen aikakauskirjan jokainen numero ilmestyy myöhemmin elektorisena verkkolehtenä. Kirjoitusten copywright jää Kunnallistieteen yhdistykselle.